Hotel Carmen Predeal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. CARMEN-ANA INTERNATIONAL S.R.L. denumită generic în cele ce urmează şi HOTEL CARMEN, poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, telefon, adresă, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) în scopul utilizării lor de către departamentul de marketing. Operatorul HOTEL CARMEN îşi asumă instituirea tuturor măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informaţional de date cu caracter personal.

In temeiul Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata si completata, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa reprezentantilor legali ai HOTEL CARMEN printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de e-mail: vanzari@hotelcarmenpredeal.ro.

HOTEL CARMEN , are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană iar în calitate de autor, proprietar şi administrator al website-ului www.hotelcarmenpredeal.ro  , respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat si Politică de confidenţialitate, afișată pe site-ul www.hotelcarmenpredeal.ro.

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de HOTEL CARMEN  numai în scopul declarat al websiteului www.hotelcarmenpredeal.ro..

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

HOTEL CARMEN  va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurata imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reteaua interna in care se prelucreaza date cu caracter personal, totodata asigurindu-se integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protectie criptografica a informatiei.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurata imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reteaua interna in care se prelucreaza date cu caracter personal, totodata asigurindu-se integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protectie criptografica a informatiei.

Urmărește-ne

Adresa
Predeal, Str Mihail Saulescu, Nr.121,
Judetul Brasov

Contact
Tel/Fax: +40 (268) 456 517
Email: receptie@hotelcarmenpredeal.ro